Bible.is - Viet

US

MP3  32kbit

1

Kinh Thánh đến với cuộc sống trong đọc kịch tính này của Tân Ước bằng tiếng Việt!

Website: http://www.bible.is

Email: Bible.is@fcbhmail.org

Contact: 2421 Aztec Rd. NE Albuquerquer, NM 87107
+1 800-545-6552

Language: Vietnamese